За да решите теста, свалете файла на Вашия компютър!

В час ли съм?
Хоризонтално: Ако кръстословицата е решена вярно, ще получите заглавие на известна Дебелянова творба.

Отвесно:

1. Изречение/я или строфа, обикновено в края на творбата, с което авторът изразява идейното послание на произведението.

2. Синоним на скука, състояние, присъщо на руския романтически герой.

3. Лирическа жанрова форма с 14 стиха.

4. Името на литературния кръг, по чиято инициатива костите на Дебелянов са пренесени в родната му Копривщица.

5. Заглавие на творба от Димчо Дебелянов, включена в „Копнежи”.

6. Сонет на Дебелянов, включен в цикъла „Станси”.

 7.  Творба, също включена в „Копнежи”.    В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.